Det kom en bild i mejlkorgen…

Jag slutade skriva lokalhistoria i VLT för några år sedan. Men jag får fortfarande frågor och brukar svara direkt i mejl. Men häromdagen kom en bild från Teresia Götlin som är värd att visas för fler.

Jag har inte sett bilden förut och tycker den är fantastisk, trots att den är urblekt. Teresia har hittat det inramade fotografiet i en Second hand-butik och frågar om jag vet när fotot kan vara taget.

Det vet jag, inte exakt, men nästan. Bilden togs mellan 1888 och 1891.

Wickholms kvar, till vänster, och Stora Westmannia. Bilden togs mellan 1888 och 1891.
Wickholms kvarn, till vänster, och Stora Westmannia. Bilden togs mellan 1888 och 1891.

 

På bilden ser vi, till vänster, den Wickholmska kvarnen som byggdes på 1860-talet, enligt vissa uppgifter med sten och tegel från den 1600-talsskola som samtidigt revs vid Domkyrkan och som hade anor från Johannes Rudbeckius tid.

Från kvarnen anlades en kvarndamm rakt över Svartån mot Fiskartorget. Resterna av dammen syns på botten när ån ibland töms för rensning. Då ser man också den stora port i muren där vattnet släpptes ut efter att ha gjort tjänst inne i kvarnen. En motsvarande öppning fanns uppströms kvarnbyggnaden, även om den inte syns på fotografiet.

Stadens kapitalstarka borgare köpte ut änkan Wickholm från vattenrättigheterna 1890 för att kunna riva bort kvarndammen och i stället bygga nya dammluckor och ett vattenkraftverk litet längre ner, vid det som blev Turbinbron och som var en av förutsättningarna för att det blivande Asea skulle flytta från Arboga till Västerås. Turbinhuset stod klart 1891. Då var kvarndammen riven.

Resterna av kvarndammen, liksom öppningarna i muren, kom i dagen när Svartån tappades på vatten för några år sedan.
Resterna av kvarndammen, liksom öppningarna i muren, kom i dagen när Svartån tappades på vatten för några år sedan.

 

Det är alltså det ena årtalet.

Hur kan jag säga att det andra årtalet är 1888? Jo, det året invigdes det nybyggda ståtliga Stora Westmannia, i bildens mitt, på andra sidan Svartån. Stora Westmannia ersatte den medeltida Hospitalskyrkan som låg på platsen. Lillån går, som ni ser, fortfarande in till höger längs med Stora Westmannias sydsida i det som ännu inte blivit Munkgatan.

Huset mellan kvarnen och Stora Westmannia är en del av Mälarprovinsernas bank, som var föregångare till det så kallade Folksamhuset där Arbetsförmedlingen håller till i dag.

Jag har aldrig sett kvarndammen så här rakt framifrån. Fallet var riktigt ståtligt. Titta på mannen som sitter och fiskar i båten nedströms forsen och titta på hans fiskarkompis som står under stenskoningen vid Fiskartorget till höger.

Tack, Teresia. En dag kanske jag får se bilden i original?

Här är en annan bild på kvarnen, som avslutning.

Wickholms kvarn från andra hålllet. Är det inte fiskarens eka som ligger under kvarnen?
Wickholms kvarn från andra hållet. Är det inte fiskarens eka som ligger under kvarnen?