200-300 jobb till Västerås, 2 000-3 000 i Skellefteå

Den stora batteriballongen har fått pyspunka, i alla fall om man ser till Västerås andel av kakan. Men det som blir kan bli bra det också, om det nu blir något.

Klockan tio i morgon, torsdag, ska Northvolt presentera sina beslut på två presskonferenser i Västerås och Skellefteå. Sedan ska kommunfullmäktige i Västerås sammanträda på kvällen för att besluta om en markaffär.

Northvolt delar på kakan. Det har många gissat och erfarit.

I kväll fick jag ta del av det avtal som kommunstyrelsen lägger på fullmäktiges bord, det JÄTTEHEMLIGA avtalet som föranlett kommunen att tumma på kommunallagen och medborgarnas möjlighet till insyn i processen.

Northvolt kommer som väntat att meddela att produktionen av batterier förläggs till Skellefteå, därmed också huvudparten av de flera tusen jobb som utlovats, om finansieringen går att ordna.

Västerås får nöja sig med en utvecklingsavdelning, där Northvolt hoppas på draghjälp från ABB. En sådan avdelning kan, fullt utbyggd, generera ett par hundra jobb, inte oävet men långt från de himlastormande siffror som det en gång talades om.

Det avtal som fullmäktige kallats in för att i all hast godkänna ska ge ABB kommunal ersättningsmark för den mark som bolaget upplåter åt Northvolts utvecklingsavdelning på Finnslätten.

Hur de ekonomiska detaljerna ser ut vet jag inte, men jag kan bara hoppas att staden håller i skattebetalarnas pengar och får garantier för att ingen mark släpps iväg i överoptimistisk utvecklingsiver. Om allt går i stöpet ska ingen annan part kunna profitera på mark och detaljplaner som staden levererar.

Vi medborgare vill ju gärna se vad det står i avtalet innan våra folkvalda beslutar med kort varsel. Men det fick vi inte.