Four more years

För fyra år sedan samlade Anders Teljebäck (S) sin nya styrkvartett till presskonferens i restaurang Bianchi i VLT-huset. I dag var det dags för ny samling, med samma partier, nästan.

Kristdemokraterna, som bjöds in förra gången, har sparkats ut i oppositionens kyla. Partiet köptes av Teljebäck för att klara majoriteten den gången. Kristdemokraterna gjorde inget större väsen av sig utan röstade snällt som de skulle.

Jag tror att Liberalerna var på väg in redan för fyra år sedan, men personkemin stämde inte mellan Teljebäck och den då ledande liberalen på det kommunala planet. Roger Haddad..

Nu är det nya tider. Liberalerna leds av Jesper Brandberg och de tar över den lediga sleven vid de politiska köttgrytorna. De gör det med betydligt större krav på politiskt inflytande än vad KD mäktade med.

Jesper Brandberg har fört en effektiv valrörelse, där han synts och hörts betydligt mer än M. Förvånansvärt mycket mer.

Brandberg har profilerat sig på populistiskt gångbara frågor om att inte bygga “på grönområden”, det vill säga i närheten av där det redan bor folk. Han har också varit kritisk mot miljonrullningen till flygplatsen och till hanteringen av skolan i Västerås.

Resultatet blev att L gick fram med 2,5 procentenheter till 11,1 procent i kommunvalet. Moderaterna är visserligen fortfarande mer än dubbelt så stora, men Brandberg lyckades ändå framstå som oppositionspolitikern med stort O.

På dagens presskonferens tog han för sig ännu mer, med en central plats på podiet, och med en självsäker framtoning som fick honom nära nog att framstå som ledaren i den nya styrkvartetten.

Anders Teljebäck höll god min, väl medveten om att han måste ge Brandberg relativt fria tyglar för att S och han själv ska kunna behålla posten som ordförande i kommunstyrelsen.

Teljebäck var dessutom både ödmjuk och självkritisk till det egna partiets insats i valrörelsen. S borde ha lyssnat mer på invånarna, sa han och fortsatte:

“Vi fick en rejäl käftsmäll.”

S förlorade 5,7 procentenheter och backade till historiskt låga 28,7 procent. Teljebäck sa sig vara nöjd med förhandlingarna och med det program på 140 punkter som de fyra partierna enats om. Han lyfte fram satsningar på personalen i kvinnodominerade kärnverksamheter som äldreomsorg, skola och socialtjänst.

Vad fick då Jesper Brandberg med av sina profilfrågor?

Flygplatsen, först. Förutom allmänt tal om att underskotten ska minska, sådant har vi hört förut år efter år, så finns faktiskt en skarpt formulerad passus: “Inga subventioner ska gå till linje- eller charterflyg.”

Inga subventioner, alltså. När Ryanairs nuvarande avtal löper ut under mandatperioden får ingen förlängning ske om inte alla partier i styrkvartetten är överens om det. Brandberg har förhandlat fram ett veto.

När det gäller det konfliktfyllda området bostadsbyggande har L fått in en skrivning om att förtätning ska stoppas på “grönområden”. Vad som är ett grönområde blir förstås en fråga om definitioner, ty i meningen efter sägs också att man ska värna “produktiv jordbruksmark”, något C säkert fått med. Det lär bli svårt att hitta byggbar mark om man både ska värna landsbygden och stoppa förtätningen av staden.

Men politik är, som vi vet, det omöjligas konst. Eller om det är det möjligas konst.

De som ska planera vår framtid blir dessutom färre eftersom Brandberg lyckats med konststycket att få in en punkt att administrationen i Stadshuset ska minskas med 10 procent, inom stadsledningskontoret med 20 procent, var femte tjänst!

Kravet på stadsledningskontoret riktas mot de före detta chefer som fått reträttposter med allehanda mer eller mindre diffusa uppdrag.

Programmet på 140 punkter har döpts till Utveckling Västerås och innehåller välmenande löften om att skolan ska bli bättre, elevernas resultat ska höjas, rätten till förskola utvidgas, och löften om

Västerås nya styre. Jesper Brandberg (L) lägger ut texen med Anders Teljebäck (S) till vänster samt Vicki Skure Eriksson (C) och Anna Thunell (MP) till höger.
Västerås nya styre. Jesper Brandberg (L) lägger ut texen med Anders Teljebäck (S) till vänster samt Vicki Skure Eriksson (C) och Anna Thunell (MP) till höger.

 

höjd kompetens inom flera områden. Allt ska stärkas och förbättras, lärarna ska vara lärare och äldrevården ska få mer pengar. Dock utan att skatten höjs.

Bland inkomstförstärkningarna finns dock ett hot om att busstaxorna ska, om inte höjas så i vart fall förändras så att inte rabatterna blir för många.

Jag hinner inte gå igenom alla vackra formuleringar här, utan kan bara önska lycka till.

Länk till programmet Utveckling Västerås